středa 19. května 2021

Obnovení provozu cvičiště KKR od 23. 5 .2021


V souladu s Mimořádným opatřením ze dne 14. 5. 2021 obnovuje cvičiště KKR provoz.


Psí školka v neděli od 13:00 (neoficiálně 12:30 u Bečvy)

Začátečníci a pokročilí společně v neděli od 14:00

Podmínky účasti po rozkliknutí.


Podmínka účasti

Podmínkou pro účast je splnění bodu I/18 výše zmíněného Opatření:

18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkován proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Polopaticky

Přijďte, pokud máte platný test, nebo jste onemocnění prodělali a nebo jste naočkovaní.
Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma.


Žádné komentáře:

Okomentovat