pondělí 6. července 2015

Stěhujeme se

Přátelé, kamarádi,
jak mnozí víte, nepodařilo se nám prodloužit smlouvu k užívání stávajících pozemků pro potřeby KKR.

Proč, a co z toho pro nás všechny plyne, je v následujícím článku.


Premisa

Akceptování nájemní smlouvy, předložené novými majiteli pozemků, by pro náš klub znamenalo jednak podstatné zvýšení nájmu a nejistotu stran jeho doby, (viz. Dopis - poslední verze smlouvy), za druhé postupné vyčerpání finančních rezerv klubu a jeho následnou likvidací.

Jednání se ani za přispění zastupitele obce Ratiboř, která náš klub tradičně a dlouhodobě podporuje, nepodařilo dovést do úspěšného konce. Situace dospěla až do stavu, že obec Ratiboř byla ochotna jednat o odkupu pozemku, jen aby zachovala kynologii v regionu. Opět marně.

Podle výše uvedeného dopisu vyprší stávající nájemní smlouva 25.7.2015

Souběžně s jednáním jsme hledali vhodný nový pozemek. Nesmírně si vážíme vás všech, kteří ve svém okolí pátrali, případně i nabízeli pozemek vlastní, děkujeme vám!

Nový pozemek

Shodou okolností, šťastných náhod a zejména správných lidí na správných místech a jejich ochoty udělat něco navíc, se podařilo vyjednat se zastupiteli Města Vsetína pronájem uvolněné parcely 12583/1 v prostoru Bobrky - Semetín.

Na mapě Googlu je to trojúhelníková parcela na pravé straně Bečvy hned u mostu. Jelikož zde satelity asi nelétají moc často, jsou na snímcích ještě stavební stroje. V současné době je plocha porostlá travou.Ve smlouvě jsme se zavázali k údržbě nepronajaté části parcely, oplátkou jsme získali výhodnější nájem.Pronajatá plocha je asi o pětinu menší, máme však volnější ruce s umístěním zázemí, které na stávajícím cvičišti omezoval rozvod tlakového plynu, kvůli kterému se posunovala klubovna, což byl adrenalínový zážitek nejen pro Mirečka, kterého to zasypalo, ale i pro ty, kteří čekali, jestli se z té hromady prken a dehtové lepenky vyhrabe vlastními silami...

Takže inženýrské sítě jsou jen na hranicích pozemku.


Legenda

  • Červená – el. vedení, může být nadzemní, potom pozor při manipulaci jeřábu; pokud je podzemní, tak ničemu nevadí
  • Zelená – plyn, ochranné pásmo cca 1 m na každou stranu
  • Modrá – voda, nemělo by vadit, lépe dát těsně vedle
  • Fialová – optický kabel, lépe dát těsně vedle

Další bonusy a malusy

Cvičiště je v procházkovém dosahu ze Vsetína, blízko je i do pizzerie a v případě nouze do kantýny blízké čerpací stanice.

Nevýhodou je blízkost silnice a parkoviště přes silnici. Budeme tak muset být opatrnější, zejména teď v začátku, než postavíme oplocení.

Co nás čeká

V krátkodobém horizontu je to úprava plochy, provizorní oplocení a evakuace skladišť.

Z dlouhodobějšího hlediska bychom chtěli vybudovat, po domluvě s majitelem, solidní oplocení s branou pro vjezd vozidel. Určitě si také najdeme čas na kultivaci okolních ploch a vyčištění břehu Bečvy.

Žádné komentáře:

Okomentovat